Beleggen op de beurs met technische analyse signalen op aandelen, indexen en wisselkoersen.

Data

We respecteren het recht van elke persoon op bescherming van zijn persoonlijke gegevens. De toepassing van het privacybeleid dat we hier toelichten, is van toepassing op alle nieuwsbrief lezers.

Persoonlijke gegevens

We verzamelen slechts een beperkt aantal persoonlijke gegevens wanneer u zich registreert voor een nieuwsbrief:

 • E-mail adres,
 • Land,
 • Postcode en
 • Taal

 • Deze gegevens laten ons toe uw nieuwsbrief registraties, veranderingen of annuleringen te verwerken. Deze inlichtingen laten ons eveneens toe om de goede ontvangst en de goede werking van de dienst, die u verzocht, na te gaan teneinde u de best mogelijke service te bieden.

  Beheer van persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief waarvoor u zich registreerde. We ruilen of commercialiseren geen persoonlijke gegevens met derden.

  De personen, die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens, zijn gevormd en kennen het belang van de vertrouwelijkheid van de klantengegevens en van het respect van de persoonlijke levenssfeer van het individu. Bij tekortkoming of overtreding van deze verplichtingen kunnen deze personen het onderwerp uitmaken van sancties, gaande tot ontslag. Een diensthoofd staat in voor de correcte toepassing van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke gegevens.

  Hoe worden persoonlijke gegevens opgeslagen?

  De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde informatica-omgeving. We nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik, toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging van de gegevens te voorkomen.

  Weigering om persoonlijke gegevens te verstrekken

  U bent in geen geval verplicht om de gegevens, die we u verzoeken, te verschaffen. In dit geval is het niet mogelijk u de gevraagde nieuwsbrief aan te leveren daar de nieuwsbrief uniek is voor elke lezer en enkel in een electronische formaat verzonden kan worden.

  Een klacht

  Indien u van mening bent dat er een inbreuk is op ons privacybeleid of dat we op één of andere manier uw privacy schenden, dan kan u steeds uw klacht tot ons richten. Deze zal zo snel mogelijk behandeld worden. Hiervoor kan u ons contacteren via compliance@whselfinvest.com.